Vi behöver veta att du har åldern inne.

När är du född?

Välkommen till Mariestads!
LIVSNJUTARE SEDAN 1848

Du måste ha fyllt 25 år för att ta del av hela Mariestads sortiment.

Är du 25 år eller äldre?

Livsnjutare sedan 1848

Mer hållbart odlad malt

NYTT SAMARBETE MED LANTMÄNNEN KRING MER HÅLLBAR ODLING AV MALTKORN

Under 2022 startade Spendrups ett nytt samarbete med Lantmännen, där maltkorn har odlats enligt Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur, och Spendrups har köpt in motsvarande mängd som Mariestads brygger öl på.

Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk. Det innehåller specifika åtgärder, som exempelvis blommande zoner och kemikaliefri utsädesbehandling för biologisk mångfald och fossilfria bränslen för minskad klimatpåverkan. Lantbrukare som är anslutna till Klimat och Natur odlar enligt programmets kriterier på sina gårdar. Med programmet har Lantmännen minskat klimatavtrycket från odlingen av korn med upp till 50 procent sedan 2015. Programmet är dynamiskt och kriterier som ingår i programmet adderas löpande för att minska klimatpåverkan ytterligare. Läs mer om Klimat & Natur här.

Maltkornet som odlas för Mariestads hanteras enligt massbalansprincipen. Det innebär att maltkornet som blivit odlat blandas med annat maltkorn som Spendrups köper in från Lantmännen. Det fungerar på samma sätt som grön el – som köpare av grön el är det inte säkert att det är vad som kommer ut i ditt vägguttag men du har köpt en andel av den gröna el som produceras. Skälet är att det blir mer effektivt och därmed en större miljönytta på helheten.

Malt är allt.

Mariestads bryggeri