Vi behöver veta att du har åldern inne.

När är du född?

Livsnjutare sedan 1848

Hållbarhet

Cirkulär ölbryggning

För Mariestads är det inte bara viktigt att brygga god öl, vi strävar även efter att minska vår miljöpåverkan. I vårt bryggeri i Grängesberg har vi sedan hösten 2019 ställt om till en helt fossilfri energiförsörjning. Sedan flera år tillbaka använder vi restprodukten drav från ölbryggningen som biobränsle och vi köper in förnybar el. Detta tillsammans med biogasenergi från vår avloppsrening och biobränslet RME gör att vi nu är fossilfria i energiförsörjningen. Våra egna transporter kör på fossilfritt bränsle. Läs gärna mer i vår hållbarhetsredovisning.

FOSSILFRI ENERGIFÖRSÖRJNING SEDAN 2019

Mariestads bryggeri